•  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal Hizmetler

Analiz Tanıtım'ı n kurum kimliği stratejisi, Kuruluşun kendisini temsil ederken ayrıca Kurumun nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin tamamıda kapsar.
Kurumsal Kimlik, Kurumsal Görsel Tasarım ve Baskı Çalışmalarımız;
Kurumsal baskı çalışmaları, Görsel , İşitsel Çalışmalarımız ve de Web Çalışmalarımız ile bütünlük ve uyum içinde hazırlanmak ve uygulanmaktadır.


KURUMSAL KİMLİK ve KURUMSAL GÖRSEL ÇALIŞMALARIMIZ

 • Logo Tasarımı, Logo oranı ve Ünvan Kullanımı
 • Logo boyutu ve renkleri
 • Antetli Kağıt Tasarımı
 • Devam Sayfa Tasarımı
 • Zarf Tasarımı
 • Tebrik Kartlarının Tasarımı
 • Faks Kağıdı
 • Dosya Tasarımı
 • Bloknot Tarımı
 • Ajanda Tasarımı
 • Takvim Tasarımları
 • Çıkartma ve Promosyon tasarımları
 • Haberleşme Formları
 • Personel kartı, Personel Takip Formları, Başarı Belgesi, Sertifika
 • Broşür, Katalog , İnsert ve Kit Tasarımları
 • Gazete , Dergi Reklam Tasarımları
 • Yayınlar, Newsletter, Faaliyet ve Finans raporu Tasarımları
 • Kurum İçi Yönlendirmeler
 • Ürün Ambalaj ve Kutuların Tasarımı
 • Muhasebe Dokümantasyonlarının tasarımı; (Fatura, İrsaliye, Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu vb.)
 • Şirket Giyim ve Davranış Kuralları
 • Kurumsal Kimlik Rehberi
 • Dijital materyallerin Tasarımı
 • Tanıtım CD si gibi Multi-medya Uygulamaları
 •