•  
  •  
  •  
  •  

Marka Patent Tescil Hizmeti

MARKA TESCİL HİZMETLERİ Marka tescili için ilk olarak marka örneğinin hazırlanması işidir. Marka logolu veya logosuz olabilir. Marka örneği, marka nasıl kullanılacaksa o şekilde hazırlanır. İkinci aşamada markanın sınıfının belirlenmesidir. Sınıfı belirlemek için Uluslararası NIS anlaşmasının marka tescil sınıfları kullanılır. Sonra markanın tescil edilip edilemeyeceğini belirlemek için marka araştırmasına gidilir. Aynı adla bir marka tescil edilmişse ya da bu yönde bir müracaat yapılmışsa marka tescili mümkün olmadığından masrafların boşa gitmemesi için öncelikle marka araştırmasının yapılması şarttır. Marka araştırması Patent Enstitüsünün arşivinden yapılmaktadır. Bundan sonra marka sahibinin bilgilerini içeren marka başvuru dilekçesi hazırlanır. Dilekçe ile birlikte Enstitü müracaat edilen markayı herhangi bir engel bulunup bulunmadığı yönünden inceler. Eğer bir engel yoksa resmi bültende yayına çıkarır. Markanın bültende yayınlanmasından itibaren 3 aylık bir itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre içinde 3. kişiler tarafından herhangi bir itiraz yapılmamışsa marka kesinleşir ve müracaat sahibine marka tescil belgesi verilir. Marka benzerlik araştırması (Ön araştırma) Başvuru dosyasının hazırlanması (Logo çizimi ve çeviri dahil) Başvurunun yapılması Belgelendirme işlemlerinin takibi Tescil sonrası izleme ve varsa itiraz işlemlerinin yapılması Marka devir işlemleri marka lisans işlemleri Marka yenileme hizmetlerini sunmaktadır.